PONAŠANJE POTROŠAČA

Go down

PONAŠANJE POTROŠAČA

Post by Javorko on Mon May 26, 2014 7:14 pm

download

Arrow PONAŠANJE POTROŠAČA (skripta + pitanja i odgovori; prema starijem izdanju knjige prof. Kesić)

Arrow PP - PITANJA -49 pitanja

Arrow PP - PITANJA -po grupama

Javorko

Posts : 694
Reputation : 45
Join date : 2014-05-24
Age : 33

View user profile

Back to top Go down

Re: PONAŠANJE POTROŠAČA

Post by thinci on Tue Jun 16, 2015 10:58 am

PRIPREMA ZA ISPIT:

- Pozz svima! Više sam puta izlazila na ovaj ispit. Položila sam u 12/2014. A do tada sam skupila i napravila rezime ispitnih pitanja, koja stvarno i dolaze, pa ako će bilo kome to biti od pomoći u pripremi i polaganju ovog ispita... onda nek' je sa srećom i što boljom ocijenom! Smile Smile Smile


****

ISPITNA PITANJA: kolegij PONAŠANJE POTROŠAČA 2013/2014
(09/2013-09/2014)


Poglavlja koja S.P.Rajh zahtjeva za 1+2 kolokvij idu kako je navedeno:

1. kolokvij
Dio 1. Potrošač: ključ marketinškog uspjeha – poglavlja:
Poglavlje 1: Uvod (od str. 3 do str. 17);
Poglavlje 3: Segmentacija tržišta (str. 33, str. 36 do str. 40; Sociokulturna segmentacija ne ulazi u gradivo 1. kolokvija);

Dio 3. Osobni čimbenici – sva poglavlja:
Poglavlje 10: Motivi i motivacija
Poglavlje 11: Percepcija
Poglavlje 12: Stavovi
Poglavlje 13: Obilježja ličnosti, vrijednosti i stil života
Poglavlje 14: Znanje

Dio 4. Psihološki procesi – sva poglavlja:
Poglavlje 15: Proces prerade informacija
Poglavlje 16: Proces učenja
Poglavlje 17: Proces promjene stavova i ponašanja
Poglavlje 18: Komunikacija u grupi i osobni utjecaji

2. kolokvij
Dio 2. Društveni čimbenici – sva poglavlja:
Poglavlje 4: Kultura
Poglavlje 5: Socijalizacija
Poglavlje 6: Društvo i društveni staleži
Poglavlje 7: Društvene grupe
Poglavlje 8: Obitelj
Poglavlje 9: Situacijski čimbenici

Dio 5. Proces donošenja odluke o kupovini – poglavlja:
Poglavlje 19: Spoznaja problema
Poglavlje 20: Traženje informacija
Poglavlje 21: Vrednovanje informacija
Poglavlje 22: Kupovina
Poglavlje 23: Poslijekupovno ponašanje
Poglavlje 24: Zadovoljstvo potrošača

Dio 7. Ostala područja ponašanja potrošača – poglavlja:
Poglavlje 28: Širenje inovacija
Poglavlje 29: Konzumerizam

Ovdje niže navedena su pitanja koja su se pojavila na ispitima 2013/2014. Pitanja mogu biti po jedno i/ili više pitanja kombiniranih unutar jednog poglavlja ili jedne cjeline. Zato postoji znak "+".

   Npr. izgled mogućih pitanja glasi:
1. Objasni Potkulturi i Kulturu. Navedi obilježja kulture.    - ILI -
2. Objasni Potkulturu i navedi Utjecaj podkulture na pp. Navedi Obilježja kulture.    - ILI -
3. Objasni Kulturu. Utjecaj Socijalizacije na pp. Navedi Izvornike/Prijenosnike socijalizacije.

*** OVO JE SVE PO POGLAVLJIMA IZ KNJIGE***


I. POTROŠAČ: KLJUČ MARKETINIŠKOG USPJEHA -
1. Objasni PONAŠANJE POTROŠAČA i Navedi i objasni SVA NAČELA?


(A - ČIMBENICI -
II.   DRUŠTVENI
III.  OSOBNI
IV.  PSIHOLOŠKI)


II. DRUŠTVENI ČIMBENICI

4. KULTURA:
1. Objasni POTKULTURU. +  Utjecaj na pp. + Potkulturne Grupe i obilježja po starosnoj dobi. (*Akulturizacija)
2. Objasni KULTURU. + Obilježja kulture.

5. SOCIJALIZACIJA:
1. Objasni SOCIJALIZACIJU. + Utjecaj na pp. + Izvori/Prijenosnici socijalizacije.

6. DRUŠTVO I DRUŠTVENI STALEŽI:
1. Objasni DRUŠTVENI STALEŽ. + Determinante/Čimbenike društvenih staleža. + Utjecaj na pp. + Navedi bar dvije
2 promjene staleža i kako utječu na pp.

7. DRUŠTVENE GRUPE:
1. Objasni REFERENTNE GRUPE. + Navedi Vrste referentnih grupa i objasni ih na primjerima. + Utjecaj na pp.
2. PRIMARNE i  SEKUNDARNE grupe, objasni.

8. OBITELJ:
1. Uloge u OBITELJI uz primjere.

9. SITUACIJSKI ČIMBENICI:
1. Objasni SITUACIJSKE ČIMBENIKE. + Podjela sč. i objasni svaki. + Utjecaj na pp.
2. Objasni FIZIČKO OKRUŽENJE kao situacijski čimbenik. + Utjecaj na pp. + Obilježja/El./Čimbenici  fizičkog okruženja.
3. Objasni PSIHOLOŠKO STANJE.


III. OSOBNI ČIMBENICI

10. MOTIVI I MOTIVACIJA:
1. Objasni MOTIVE. MOTIVACIJU. + Vrste motiva (svi, uključivši i Maslowa). + Suvremena teorija klasifikacije motiva.
2. Objasni MOTIVACIJSKE KONFLIKTE / motivacijski splet. + Primjeri.
3. Objasni POTROŠAČEVU UKLJUČENOST. Navedi četiri oblika.

11. PERCEPCIJA:
1. Objasni PERCEPCIJU. + Čimbenici koji utječu na Selektivnost percepcije.
2. Objasni PERCIPIRANI RIZIK. + Vrste + Utjecaj na pp. + Kako ga smanjiti.

12. STAVOVI:
1. Objasni STAVOVE. + Navedi i objasni Obilježja stavova. + Navedi Funkcije stavova.

13. OBILJEŽJA LIČNOSTI, VRIJEDNOSTI I STIL ŽIVOTA:
1. Objasni VRIJEDNOSTI, što su. + Razlika između: društvenih vs. osobnih, konačne vs. instrumentalne vrijednosti.
2. Objasni STIL ZIVOTA + Utjecaj na pp.

14. ZNANJE:
1. Objasni ZNANJE. + Što je Potrošačko znanje. + I što je Znanje o uvjetima kupovine. (utjecaj u kupovini i korištenje proizvoda)


IV.  PSIHOLOŠKI PROCESI – proces prerade!!!!

15. PROCES PRERADE INFORMACIJA: (namjerna i nenamjerna; komunikacijski stimulansi)
1. Objasni FAZE u procesu PrERADe informacija. +  Navedi Pažnju  /i-ili/  Zadržavanje u procesu prerade informacija?
(Sve FAZE su: 1. PRIKUPLJANJE INFO/IZLOZENOST, 2. PAZNJA, 3. RAZUMIJEVANJE, 4. PRIHVACANJE, 5. ZADRZAVANJE)  
B - PROCES DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI -


V. PROCES DONOŠENJA_ODLUKE O KUPOVINI – proces odlučivanja!!!
1. Nabrojati FAZE odluke o KUPOVINI. + I objasnit Npr. prvu fazu (19. POGL.)  (proces odlučivanja o kupovini = faza donošenja odluke o kupovini)


19. „SP“ / SPOZNAJA PROBLEMA – 1. FAZA:
1.  Objasni SPOZNAJU PROBLEMA i Čimbenike koji utječu na spoznaju problema?

20. „TI“ / TRAŽENJE INFORMACIJA – 2. FAZA:
1. Koje su DETERMINANTE u procesu „TI“  traženja informacija.

21. „VI“ – VREDNOVANJE/PRERADA INFORMACIJA – 3. FAZA:
1. Objasni VREDNUJUĆE KRITERIJE u procesu kupovine. + Nabroji i objasni.

22. „KUP“ / KUPOVINA –  4. FAZA:
1. Objasni IZBOR PRAVE ALTERNATIVE: Planirana, Djelomična i Neplanirana kupovina + Objasni i primjeri.

„PK-PP“ / POSLIJEKUPOVNO PONA[ANJE –  5. FAZA:C - OSTALO -

VII. OSTALA PORUČJA PP-a

28. ŠIRENJE INOVACIJA:
1. Objasni INOVACIJU. + Vrste inovacija. + Utjecaj na pp.
2. Objasni Koncept INOVATIVNOST POTROSACA. + sa  primjerima.
3. Objasni INOVATIVNOST.
4. Obilježja INOVATORA.
5. Model PRIHVACANJA INOVACIJA  /ili/ Model SIRENJA INOVACIJA - !!!.


**

?! Još neka ekstra pitanja, koja je imala T. Kesić:

V. PROCES DONOŠENJA ODLUKE O KUPOVINI
18. KOMUNIKACIJA U GRUPI I OSOBNI UTJECAJ:
1. Obilježja lidera mišljenja?

VII. OSTALA PODRUČJA PP-a
29. KONZUMERIZAM:
** 1. Konzumerizam?

**

thinci

Posts : 16
Reputation : 1
Join date : 2014-06-16

View user profile

Back to top Go down

Re: PONAŠANJE POTROŠAČA

Post by malena22 on Tue Nov 10, 2015 1:20 pm

jel može tko ponovno objavit skriptu i pitanja, ne mogu skinut

malena22

Posts : 1
Reputation : 0
Join date : 2015-05-26

View user profile

Back to top Go down

Re: PONAŠANJE POTROŠAČA

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum